Otwarty
Kampus

Projekt Otwarty Kampus – Kampus dla Ciebie! ​

Priorytetem projektu OTWARTY KAMPUS Wyższej Szkoły Gospodarki  jest stworzenie spójnego systemu atrakcyjnej przestrzeni publicznej – przyjaznej, otwartej i zaangażowanej społecznie. Dzięki udostępnieniu wszelkich walorów zrewitalizowanego terenu Kampusu, nasi goście mogą w pełni korzystać z funkcji  sportowych, kulturalnych, naukowych i biznesowych. więcej..

Facebook
Twitter
WSG

Historia

Kampus Akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy im. Św. Jadwigi Królowej jest położony w śródmiejskiej części Bydgoszczy, na skraju XIX – wiecznej dzielnicy Okole. Obszar zajmowany przez obiekty składające się na Kampus i tereny o funkcjach towarzyszących, charakteryzuje się wysokimi walorami zabytkowymi i kulturowymi, wkomponowany jest w zakole rzeki Brdy (od północnej i wschodniej strony), fragment ul. Focha, ul. Grottgera i ul. Garbary (od południa) oraz ul. Naruszewicza (od południa i zachodu). Teren zajmuje powierzchnię ok. 8 ha, z przeszło 500 metrową linią brzegową.

W drugiej połowie ubiegłego wieku ta część miasta, wbrew pięknej historii i ponadprzeciętnym walorom służyła w przeważającej mierze funkcjom produkcyjnym i usługowym, z zanikającym udziałem funkcji mieszkalnych. Większą część terenów do końca lat 90 – tych XX w. zajmowały Państwowe Zakłady Obuwnicze „Kobra” i instytucje kooperujące oraz w mniejszej części Państwowe Zakłady Fotochemiczne „Foton” oraz Żegluga Bydgoska. Obiekty (kilkanaście samodzielnych budynków) służyły głównie celom produkcyjnym i magazynowym oraz administracyjno – biurowym. Szacuje się, że na terenach obecnego Kampusu mieszkało w tym okresie na stałe około 10 – 15 rodzin. Większość budynków powstała w okresie międzywojennym (lata 30 – te XX w.) i powojennym lata 50 – te i 60 –te XX w. na fundamentach zespołu obiektów dawnych zakładów garbarskich - dawnej Fabryki Skór Ludwika Buchholza i infrastruktury im towarzyszącej (w tym obiekty reprezentacyjne i mieszkalne). Z okresu wcześniejszego (połowa XIX w.) zachowały się jedynie obiekty o funkcjach mieszkalnych i reprezentacyjno – mieszkalnych. Należy pamiętać jednak, że układ urbanistyczny oraz ukształtowanie nabrzeża nawiązuje do przełomu XVIII i XIX wieku okresu rozbudowy Kanału Bydgoskiego.

Pierwsza połowa lat 90 – tych XX w.- okres restrukturyzacji i reorganizacji instytucji będących w posiadaniu terenów obecnego Kampusu, a co za tym idzie intensywnych przekształceń własnościowych przyniosła rozdrobnienie lub zanik dotychczasowych funkcji poszczególnych obiektów. Część obiektów i większa część terenu uległa znacznej dewastacji i degradacji.

Rok 1999 jest datą rozpoczęcia prac nad rewitalizacją tego obszaru oraz stopniową renowacją i modernizacją budynków. Inwestor - Wyższa Szkoła Gospodarki - rozpoczął stopniowe, przystosowanie tego obszaru do funkcji związanych z nowoczesnym kampusem akademickim (funkcje -dydaktyczne, badawcze, kulturalne, administracyjne, sportowe, rekreacyjne). Wszystkie obiekty zostały poddane gruntownym remontom i renowacji, część przebudowie. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków ( Willa Buchholza) lub objęte ochroną konserwatorską (budynek Willowy przy ul. Garbary) były odrestaurowane zgodnie z wszelkimi wymogami konserwatorskimi oraz ze stanem historycznym.

Wszystkim budynkom nadano wspólny charakter poprzez połączenie funkcjonalnymi podcieniami oraz zbliżone motywy dekoracyjne i kolor elewacji. Klasycystyczne detale architektoniczne, stylizowane lampy zewnętrzne i inne elementy aranżacyjne przywróciły zespołowi budynków historyczny charakter. Prace remontowe, adaptacyjne i porządkowe pozwoliły na stworzenie nowej kompozycji przestrzennej w której wyraźną dominantą stała się odrestaurowana Willa Buchholza, a dziedziniec przed nim odzyskał właściwe funkcje reprezentacyjne. Odzyskano ponadto przedwojenną oś widokową wiodącą ul. Grottgera od mostu na ul. Focha.

Teren Kampusu posiada 8 hektarów zieleni, z Uczelnianym Arboretum, pieczołowicie zaprojektowanym i wykonanym na zrewitalizowanym obszarze przedwojennej garbarni. Aranżacja zieleni i rekultywacja istniejącego drzewostanu wkomponowującego obiekty w malownicze otoczenie nabrzeża Brdy podkreśliła unikatowy przyrodniczy charakter terenów zielonych, dodając im jednocześnie funkcje rekreacyjno – sportowe.

Pierwszy etap modernizacji i rewitalizacji obszaru Kampusu zakończył się w roku 2005, drugi- ostatni etap zakończył się w 2008. Powstały nowe obiekty o funkcjach mieszanych z przewagą funkcji dydaktyczno – badawczych (łączna powierzchnia ponad 7 tys. m ²), które stworzyły architektoniczną i stylistyczną przeciwwagę dla Willi Buchholza. Ponadto rozbudowano obiekty, realizujące funkcje kulturalno - rozrywkowe: Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG z Galerią nad Brdą i Muzeum Fotografii, nowoczesna sala widowiskowo – sportowa to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników wszelkich form artystycznych i imprez kulturalnych i sportowych z miasta i regionu.

Działania popularno – naukowe, dydaktyczne podejmowane przez Pracownię Projektów Rewitalizacji WSG jak i opracowana koncepcja projektowa Kampusu Uczelni zrealizowana na terenie poprzemysłowym, są nowatorskim, użytecznym rozwiązaniem szeroko pojętego procesu ożywiania, stanowiącego zarazem przedmiot jak i podmiot rewitalizacji.

Polecamy

Otwarta uczelniastudia łączoneRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plusokolice