Otwarty
Kampus

Projekt Otwarty Kampus – Kampus dla Ciebie! ​

Priorytetem projektu OTWARTY KAMPUS Wyższej Szkoły Gospodarki  jest stworzenie spójnego systemu atrakcyjnej przestrzeni publicznej – przyjaznej, otwartej i zaangażowanej społecznie. Dzięki udostępnieniu wszelkich walorów zrewitalizowanego terenu Kampusu, nasi goście mogą w pełni korzystać z funkcji  sportowych, kulturalnych, naukowych i biznesowych. więcej..

Facebook
Twitter
WSG

Nauka

Jako największa niepubliczna uczelnia w północnej Polsce Wyższa Szkoła Gospodarki  od 1999 r. kształci  studentów na prestiżowych kierunkach. Obecnie oferta edukacyjna obejmuje kilkadziesiąt obszarów studiów przygotowanych w oparciu o potencjał 20 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oferowanych przez Uczelnię w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Słupsku, Ełku, Pile, Działdowie, Chojnicach oraz Zgorzelcu.

W obowiązującym w Polsce systemie szkolnictwa wyższego studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, które Uczelnia proponuje w różnych systemach organizacji studiów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb studentów. Poza tradycyjnymi systemami proponowane są takie rozwiązania jak: studia komplementarne, wieczorowe oraz uwzględniając nowoczesne technologie edukacyjne- studia zdalne, skierowane w szczególności do osób mieszkających zagranicą czyli studia e-learningowe.

Przez ponad 25 lat działalności opracowaliśmy program pozwalający nam na dynamiczny rozwój oraz praktyczne przygotowanie studentów do kariery zawodowej w realiach gospodarki wolnorynkowej. W tym czasie Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła na Uczelni kilkadziesiąt audytów, z których każdy zakończył się pozytywną opinią.

Rozwój technologiczny, nowe koncepcje, zmiany na rynku pracy oraz procesy demograficzne sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Wymusza to konieczność rozwijania i uaktualniania posiadanych już umiejętności, poszerzania wiedzy, nabywania nowych kompetencji. Jednym słowem- konieczność uczenia się przez całe życie. Dlatego tak ważne jest umożliwianie studentom ich indywidualnego rozwoju. Uczelnia realizuje system elastycznego kształcenia, obejmujący zarówno cele, treści, formy realizacji, jak i tempo czy zakres studiowania. Budowanie własnej ścieżki studiowania umożliwia wybór przedmiotów z całego ich bloku, korzystanie z zajęć fakultatywnych, studia dwudyplomowe, indywidualna organizacja studiów i indywidualny program studiowania a także możliwość certyfikowania umiejętności zawodowych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia może proponować profil praktyczny obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych oraz profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studenci WSG mają możliwość wyboru obu wariantów, jednakże Uczelnia przychyla się do profilu praktycznego.

Współpraca z Uppsala University (Szwecja) daje studentom możliwość uzyskania certyfikatu „Sustainable Baltic Region” renomowanej szwedzkiej Uczelni. Zajęcia w ramach tego kursu są prowadzone w Bydgoszczy. Dzięki wieloletniej współpracy z jedną z najlepszych niemieckich uczelni kształcących z zakresu turystyki i rekreacji - Hochschule Heilbronn i podpisaniu umowy studenci mogą skorzystać z opcji podwójnego dyplomowania.

Dzięki uczestnictwu w programie LLP-Erasmus, studenci mogą odbyć semestr studiów m. in. w: Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji. Popularne wśród studentów są międzynarodowe warsztaty w Polsce i za granicą, m. in. WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup czy 2-tygodniowe Kursy Intensywne „International Approaches to Entrepreneurship” (w Bydgoszczy), “Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods” (w Leicester) czy “Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment” (w Wilnie). 


Biuro Praktyk Zawodowych WSG proponuje wyjazdy m.in. do firm i instytucji w Belgii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, USA, Włoszech i na Cyprze. Na tych, którzy nie chcą lub nie mogą wyjechać za granicę, czeka bogata oferta zajęć w językach obcych (przede wszystkim w j. angielskim), prowadzonych dla studentów różnych kierunków. Kadra to zarówno wykładowcy z Polski, jak i wysoko cenieni eksperci z Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Węgier.

www.oferta.byd.pl

 

 

 

Polecamy

Otwarta uczelniastudia łączoneRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plusokolice