Otwarty
Kampus

Projekt Otwarty Kampus – Kampus dla Ciebie! ​

Priorytetem projektu OTWARTY KAMPUS Wyższej Szkoły Gospodarki  jest stworzenie spójnego systemu atrakcyjnej przestrzeni publicznej – przyjaznej, otwartej i zaangażowanej społecznie. Dzięki udostępnieniu wszelkich walorów zrewitalizowanego terenu Kampusu, nasi goście mogą w pełni korzystać z funkcji  sportowych, kulturalnych, naukowych i biznesowych. więcej..

Facebook
Twitter
WSG

Przyszłość

Wyższa Szkoła Gospodarki od wielu lat aktywnie rewitalizuje tereny Uczelni przywracając blask zabytkowym terenom w Centrum Bydgoszczy.

W 2008 roku zakończono drugi etap modernizacji i rewitalizacji Kampusu. Najbliższe palny przywidują dalszą rozbudowę i unowocześnienia kompleksu istniejących budynków oraz wybudowanie kolejnych o przeznaczeniu przede wszystkim edukacyjno – dydaktycznym. 

Jednym z priorytetowych przedsięwzięć jest utworzenie Przedszkola przy Wyższej Szkole Gospodarki. Podjęcie tej inicjatywy ma na celu przede wszystkim umożliwienie rodzicom – pracownikom, studentom, mieszkańcom - powrotu do aktywnej pracy zawodowej.

Od wielu lat realizujemy wielopłaszczyznowy i zaangażowany społecznie projekt Nasza Okolica (od 2013 roku OKOLica 2.0) - nawiązujący w nazwie do Okola - dzielnicy, w której znajduje się główna siedziba WSG.

W roku akademickim 2012/2013 ruszyła wieloletnia kampania społeczna „Zabierz dzieci z ulicy”. Beneficjentami  prowadzonych społecznie przez naszych studentów i pracowników działań są dzieci i młodzież  z okolicy. To dla nich przygotowany został specjalny program bezpłatnych korepetycji, zajęć rekreacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i warsztatów plastycznych.

OKOLica 2.0 to także projekt związany nie tylko z edukacją czy rekreacją, to także rewitalizacja  stosunków  sąsiedzkich i budowanie wspólnej przestrzeni. 

Chcielibyśmy, aby do Projektu dołączyło szersze grono Partnerów (również spoza terenu objętego Programem czyli szeroko pojętego Śródmieścia Bydgoszczy). Pozwoli to na usystematyzowanie inicjatyw mieszkańców i promowanie dobrych praktyk, a także zintegrowane działań licznych instytucji partnerskich.

Liczymy na poparcie naszej inicjatywy i życzliwość. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.  Informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.okolica.byd.pl.

Polecamy

Otwarta uczelniastudia łączoneRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plusokolice