Otwarty
Kampus

Projekt Otwarty Kampus – Kampus dla Ciebie! ​

Priorytetem projektu OTWARTY KAMPUS Wyższej Szkoły Gospodarki  jest stworzenie spójnego systemu atrakcyjnej przestrzeni publicznej – przyjaznej, otwartej i zaangażowanej społecznie. Dzięki udostępnieniu wszelkich walorów zrewitalizowanego terenu Kampusu, nasi goście mogą w pełni korzystać z funkcji  sportowych, kulturalnych, naukowych i biznesowych. więcej..

Facebook
Twitter
WSG

Biznes

Obszar  biznesu  jest ważnym elementem w działalności Uczelni umożliwiającym praktyczne działanie i szybką odpowiedz na potrzeby rynku pracy. 

Centrum Przedsiębiorczości Studenckiej
Pomaga w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego oraz promuje postawy przedsiębiorcze. Umożliwia zdobycie wiedzę na temat sposobów poszukiwania pracy oraz uczestniczymy w organizacji cyklicznych imprez takich jak: Targi Pracy Offerty, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Akademia Planowania Kariery. Organizuje seminaria i warsztaty dotyczące  kompetencji biznesowych, zamieszamy aktualne oferty pracy oraz porady dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

www.biurokarier.wsg.byd.pl 

Biuro Kształcenia Praktycznego
Wspiera studentów w wyborze firmy, czy instytucji zgodnej z kierunkiem studiów, gdzie mogą odbyć swoją praktykę zawodową. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Student WSG w ofercie znajdzie kilkanaście miejsc praktyk zagranicznych (w ponad 10 krajach świata) oraz oferty praktyk stacjonarnych, czy praktyk projektowych (realizowanych w formie pracy badawczej realizowanej na zlecenie przedsiębiorstwa).

www.praktyki.wsg.byd.pl 

Studencki Inkubator Przedsiębiorczości 
Studencki Inkubator Przedsiębiorczości to kompleksowa usługa wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w środowisku studenckim. Wspiera on osoby rozpoczynające swoją przygodę z biznesem. 
Wsparcie odbywa się na kilku poziomach:
1)    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – rozwiązanie skrojone dla start-upów oraz osób pragnących wypróbować i rozwinąć swój pomysł na biznes, Umożliwia każdej pełnoletniej osobie założenie firmy bez konieczności jej rejestracji, a dzięki temu zwolnienie ze składki ZUS. Osobowości prawnej (NIP, REGON, wpis do KRS) użycza przedsiębiorcom Fundacja AIP.
2)    Kreator Innowacyjności -  obejmuje pomoc inwestycyjną oraz technologiczną dla wybranych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez studentów. Wsparcie inwestycyjne jest kompilacją kilku dostępnych opcji, takich jak: Aniołowie Biznesu, fundusze Venture Capital, Private Equity. Wsparcie technologiczne natomiast pochodzi ze współpracy zawartej z laboratoriami przy uczelniach technicznych, parkami technologicznymi oraz przedsiębiorstwami. Kreator pomaga pozyskać środki unijne, wspiera innowacyjność akademickich biznesów i pomaga rozwinąć  Tobie technologiczne skrzydła.
3)    Strefa Coworkingowa - kreatywna przestrzeń, w której studenci - przedsiębiorcy mogą korzystać z powierzchni biurowej do pracy czy spotkań z klientami. To również miejsce rozwoju współpracy z innymi podmiotami, działającymi w ramach Inkubatora.
Z pomocy Inkubatora w Bydgoszczy skorzystało do tej pory ponad 350 osób. Wiele z firm do dziś z powodzeniem działa na rynku. Przykładem może być chociażby klubowa.pl, popularny portal informujący o wydarzeniach rozrywkowych, o zasięgu ogólnopolskim.  Obecnie w ramach AIP Bydgoszcz rozwija się ponad 80 firm. Wiele z nich tworzą studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Pomysły na biznes są naprawdę różnorodne, wykorzystujące wiedzę zdobytą w trakcie edukacji lub wynikają z pasji ich właścicieli.

www.aip.bydgoszcz.pl

inLAB - Laboratorium Współpracy Nauki i Biznesu
Jeśli marzysz o karierze naukowca, chciałbyś zaangażować się w projekty badawcze i poważnie myślisz o swojej karierze naukowej po studiach - inLAB jest miejscem dla Ciebie. Oferujemy pracę w kreatywnym, międzynarodowym środowisku przy realizacji innowacyjnych projektów. 
inLAB Wyższej Szkoły Gospodarki w oparciu o laboratoria uczelni oraz potencjał naukowo-dydaktyczny wydziałów realizuje prace na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Pracownicy inLAB de facto będą przedstawicielami handlowymi uczelni lub jednostki przy której powstanie inLAB. Odpowiedzialni będą za prezentowanie oferty badawczej wydziałów i instytutów oraz analizę potrzeb samego przedsiębiorstwa. W ramach inLABów studenci mogą wykonać pracę zaliczeniową oraz wspólnie z kadrą naukową  uczestniczą w realizacji badań. Tutaj dobra informacja dla studentów - za kilka lat, chcemy, aby na uczelni nie było tradycyjnych kolokwiów i egzaminów, lecz projekty, które student realizuje na zlecenie przedsiębiorstwa czy instytucji publicznej. Ocenę za taką pracę wystawiłby rynek.  Podążaj za ludźmi mającymi głowę pełną szalonych pomysłów. 

www.inlab.byd.pl

Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności

Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności wraz z Pracownią  Analiz  Społecznych  i  Rynkowych zaprasza do współpracy przy realizacji badań publicznych i sondażowych,  badań   marketingowych,  badań  rynku,  diagnozy,  badań  prasy oraz testów usability. W badaniach wykorzystywane są  metody jakościowe i ilościowe w z zakresu socjologii, psychologii oraz neurodydaktyki. 

Od  2012  r.  przy  WSG  i  jej  wydziałach  zamiejscowych  działają  także inLAB  Innowacyjne Laboratoria Współpracy Nauki i Biznesu. Ich zadaniem jest nawiązywanie współpracy  z  przedsiębiorcami  i  realizowanie  na  ich  rzecz  projektów  B+R.  Laboratoria  mogą  pochwalić  się  realizacją około 100 projektów B+R. Od lipca 2014 r. przy WSG powstała pracownia ukierunkowana na badania z zakresy neuropsychologii.  Jej  utworzenie  jest  bezpośrednią  konsekwencją  realizacji  projektu  pt.  Przeprowadzenie  badania  podstawowego  w  zakresie  możliwości  wykorzystania  elektronicznych  systemów  sterowania  w  badaniu  funkcjonalności prototypów współfinansowanego ze środków EFRR w ramach  Działania 5.4 RPO  WK-P.  Dysponujemy w pełni wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem badawczym.

Odbiorcy:

  • Twórcy oprogramowania
  • Twórcy i właściciele serwisów internetowych
  • Twórcy aplikacji mobilnych
  • Twórcy gier
  • Firmy edukacyjno-szkoleniowe
  • Branża marketingowa i media

www.pi.byd.pl

Polecamy

Otwarta uczelniastudia łączoneRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plusokolice